Wonen Limburg - Huurdersraad Wonen Limburg

Stichting Huurdersraad Wonen Limburg
S.H.W.L.
Ga naar de inhoud

Wonen Limburg

Wonen Limburg
Wonen Limburg is Limburgs grootste woningcorperatie, actief in de hele provincie en in het aangrenzende Zuid oost Brabant.
We zijn een woningcorperatie, die niet de stenen, maar juist de mensen centraal stelt.

Wij beheren 26.000 woningen en maatschappelijk vastgoed en er werken ruim 275 medewerkers bij Wonen Limburg. Ons hoofdkantoor staat in Roermond: het Wonen Limburg Huis. Daarnaast vindt u door heel Limburg onze buurtwinkels. Als u bij ons binnenloopt, dan zeggen wij 'Welkom Thuis'!

Uw mening doet ertoe! Wonen Limburg werkt graag samen met u aan plezierig wonen. We vinden uw mening belangrijk. Denkt u met ons mee? Dat kan op allerlei manieren. Er is er altijd een manier die bij u past.
Ketensamenwerking is voor ons een manier van samenwerken, waarbij we met diverse partijen op basis van vertrouwen onze eigen én elkaars doelen realiseren. Samen met alle belanghebbenden werken we aan het realiseren van onze missie: zorgen voor goed, veilig en betaalbaar wonen, een thuis voor iedereen.
Terug naar de inhoud