Huurdersraad Wonen Limburg

Stichting Huurdersraad Wonen Limburg
Ga naar de inhoud
Stichting Huurdersraad
    Wonen Limburg
         Willem II Singel 25,
         6041HP Roermond


        
Welkom op onze Website

U  mening doet er toe.
We werken graag samen om plezierig te wonen.
Wij vinden uw mening erg belangrijk.
Wilt U meer weten, wie we zijn?   lees meer


Wonen Limburg

Wonen Limburg is de coorperatie met 26000 huurders.
Onze Stichting komt op voor al die huurders
Wilt u meer weten over Wonen Iimburg, kijk dan op hun website op www.wonenlimburg.nl.
Advies
1. Bij aankoop
2.Bij Duurzaamheid
3.Bij Betaalbaarheid
4.Bij zelfstandig aangebrachte Voorzieningen
5.Bij Woonwagenbeleid
6.Bij advies geven over projecten die worden aangekocht.

Juridisch advies
Laatste Nieuws Huurdersraad Wonen Limburg
 Maurice Sijben                                          Mara de Graaf  
De Huurdersraad Wonen Limburg krijgt per 1 augustus 2021 nieuwe bestuurders.
De nieuwe voorzitter wordt Maurice Sijben uit Voerendaal en de nieuwe secretaris
wordt Mw.Mara de Graaf uit Maastricht.
Wij wensen beiden veel succes in hun nieuwe functies.


Schrijf ons!!

CopyrightSHWL2021
Bel ons
06-28313902
Email: info@huurdersraad-wl.nl
Terug naar de inhoud