Afscheid - Huurdersraad Wonen Limburg

Stichting Huurdersraad Wonen Limburg
Ga naar de inhoud
Afscheid Bestuursleden Huurdersraad.

Rob Gordon                                                           Jen Steijvers
                                                         
Rob is zes jaar lang voorzitter geweest van   Jen Steijvers is evenals de voorzitter, gekozen in 2015.
de Huurdersr aad Wonen Limburg. De           Jen heeft zich als secretaris enorm ingezet voor de
Huurdersraad is opgericht in 2015 en hij         Huurdersraad Wl en is een begrip geworden. Ook hij
de eerste voorzitter. Onder zijn leiding is        heeft er nu zes jaar opzitten en stopt op 1 augustus 2021.
de Huurdersraad WL een begrip geworden.  Hij heeft depensioenleeftijd bereikt en gaat nu genieten
Na zes jaar(twee termijnen van 3 jaar) is          van zijn vrije tijd. Ook hij nam op 1 augustus 2021 afscheid van
verlenging niet meer mogelijk en stond het  de Huurdersraad WL. In Jen zullen we een zeer goede
afscheid vast op 1 augustus 2021.                        secretaris missen, maar hij krijgt een prima opvolging
Rob ontzettend bedankt voor                             Van Jen nemen we afscheid samen met de voorzitter
je grote inzet voor de Huurdersraad Wl.           op gepaste wijze.
Wilma de Bakker SHML Weert                          Marcel Jagt SHZL Zuid Limburg                   
Afscheid op 1 febr.2020               Afscheid 14 febr.2020   
Zij heeft op 1 februari 2020 afscheid                 Tijdens een mooie receptie heeft Marcel afscheid
genomen van de Huurdersraad WL                genomen, waar hij een groot aantal jaren actief was
na een periode van 3,5 jaar. De                          zelfs als vice voorzitter. Wij wensen hem veel succes
Huurdersraad bedankt haar voor haar            in het verdere leven.
tomeloze inzet  

Jan Pieters HVNL Noord Limburg                     Annelies Franssen SHZL Zuid Limburg

Eind mei 2019 nam Jan Pieters afscheid.         Op 14 februari 2020 werd ook van Annelies afscheid genomen.
Jan was als voorzitter van HVNL vanaf              Een prachtige afscheidsreceptie werd haar aangeboden.
medio 2017 lid van de Huurdersraad. Op          Zij heeft meer dan 25 jaar met toomloze inzet gewerkt voor
eigen initiatief heeft hij hetb lidmaatschap     SHZL en zelfs als vice voorzitter. Ook Annelies bedankt
neergelegd en heeft besloten te danken         voor je enorme inzet voor SHZL, maar ook voor alle huurders.
voor deze functie. Jan , bedankt voor je            Wij wensen je veel goede gezondheid toe, samen met je man.
bijdrage aan het werk van de Huurdersraad   Bedankt.
CopyrightSHWL2021
Bel ons
06-28313902
Email: info@huurdersraad-wl.nl
Terug naar de inhoud