Afscheid - Huurdersraad Wonen Limburg

Stichting Huurdersraad Wonen Limburg
Ga naar de inhoud
            Rob Gordon
            Jen Steijvers
         Marcel Jagt SHZL
        
  Voorzitter Huurdersraad WL         
              2015-2021

    
             
Secretaris Huurdersraad WL.
                 2015-2021


       
  Bestuurslid/vice voorzitter
              2015- 2020   

           Wilma de Bakker SHML
           Jan Pieters HVNL
       Riek Janssen HVNL
            
            Bestuurslid
              2017- 2020
             
                   Bestuurslid
                     2017 - 2019
              
              Bestuurslid
                 2018-2019
           Will Tryba SHZL
             Leon Bouwels SHML
      Thieu Reijnen SHMR
         
            Bestuurslid
             2018-2021
            
                 Bestuurslid
                 2020 - 2023


                 Bestuurslid
                 2017-2023

                  
CopyrightSHWL2021
Bel ons
06-28313902
Email: info@huurdersraad-wl.nl
Terug naar de inhoud