Huurdersraad Wonen Limburg

Ga naar de inhoud
Welkom op onze Website

Uw mening doet ertoe! Wonen Limburg werkt graag samen met u aan plezierig wonen.
We vinden uw mening belangrijk.
Denkt u met ons mee? Dat kan op allerlei manieren. Er is er altijd een manier die bij u past.
Ketensamenwerking is voor ons een manier van samenwerken, waarbij we met diverse partijen op basis van vertrouwen onze eigen én elkaars doelen realiseren.
Samen met alle belanghebbenden werken we aan het realiseren van onze missie:
zorgen voor goed, veilig en betaalbaar wonen, een thuis voor iedereen
Stichting Huurdersraad Wonen Limburg                                                                                                                                                
Alle vier de Huurders Organisaties zijn aangesloten bij de Stichting Huurdersraad Wonen Limburg. Van elke Huurders Organisatie zijn drie bestuursleden/leden, lid van de gevormde Huurdersraad. Een Huurdersraad waarin gesproken wordt over Duurzaamheid, Leefbaarheid en samen wonen.Belangrijke zaken die horen bij een goed beleid. Met regelmaat wordt er vergaderd samen met het Bestuur van Wonen Limburg en de Raad van Commissarissen. Allemaal in het belang van de huurder, dusdanig dat er een goede verstandhouding heerst tussen de huurder en verhuurder.


                                                                                          

Terug naar de inhoud