SHWL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad elit.
Morbi tincidunt libero ac ante accumsan.
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:Welkom op onze Website
De Stichting Huurdersraad is een organisatie die samen met de vier Huurdersorganisaties er voor zorgt dat er een goede verstandhouding heerst tussen huurder en verhuurder.
In de Huurdersraad hebben van elke huurdersorganisatie die is aangesloten, drie leden zitting in het bestuur.
Op deze website ziet u wie dat zijn en leest u meer over de organisaties.

       Wonen Limburg

Wonen Limburg is Limburgs grootste woningcorperatie, actief in de hele provincie en in het aangrenzende Zuid oost Brabant.
We zijn een woningcorperatie, die niet de stenen, maar juist de mensen centraal stelt.

Wij beheren 26.000 woningen en maatschappelijk vastgoed en er werken ruim 275 medewerkers bij Wonen Limburg. Ons hoofdkantoor staat in Roermond: het Wonen Limburg Huis. Daarnaast vindt u door heel Limburg onze buurtwinkels. Als u bij ons binnenloopt, dan zeggen wij 'Welkom Thuis'!
       Uw mening

Uw mening doet ertoe! Wonen Limburg werkt graag samen met u aan plezierig wonen. We vinden uw mening belangrijk.
Denkt u met ons mee? Dat kan op allerlei manieren. Er is er altijd een manier die bij u past. Ketensamenwerking is voor ons een manier van samenwerken, waarbij we met diverse partijen op basis van vertrouwen onze eigen én elkaars doelen realiseren.
Samen met alle belanghebbenden werken we aan het realiseren van onze missie:
zorgen voor goed, veilig en betaalbaar wonen, een thuis voor iedereen.
      S.H.M.R. Roermond
De Stichting Huurdersbelangen Maas en Roer uit Roermond. Als woningcorporatie is Wonen Limburg wettelijk verplicht om een huurdersorganisatie in stand te houden die de belangen van de huurders behartigt. Voor Wonen Limburg is dat Huurderbelangenvereniging
Maas & Roer. Onze huurdersbelangenvereniging wordt verder, op basis van de overlegwet, financieel ondersteund door Wonen Limburg. Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer is een zelfstandige vereniging met een eigen bestuur, statuten en een huishoudelijk reglement.

 S.H.M.L.Weert

Stichting Huurdersbelangen Midden Limburg uit Weert is lid van de Woonbond. De Nedeerlandse Woonbond die met de Minister van VROM onderhandelt over zaken, die alle huurders aangaan.
Het is erg belangrijk dat je lekker in je eigen huis woont en in een huis dat betaalbaar is.Wij helpen de huurders hiermee.
Bij onze stichting zijn een groot aantal Bewonerscommissies aangesloten. Iedere bewonerscommissie vertegenwoordigt een wooncomplex, dat in Weert ligt en heeft een eigen bestuur.
Er is regelmatig overleg tussen onze Stichting en het bestuur van de Bewonerscommissies.
 HV-NL.NL Noord Limburg
Wat doet de Huurdersvereniging Noord-Limburg (HV-NL)?
De Huurdersvereniging Noord-Limburg is een huurdersorganisatie die werkzaam is binnen het werkgebied van de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas en heeft als doelstelling het belang van huurders binnen haar werkgebied te vertegenwoordigen.
De Huurdersvereniging Noord-Limburg ondersteund individuele- en collectieve huurders en informeert en adviseert op diverse onderwerpen. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld de rechtspositie van huurders, gedegen onderhoud aan woningen, het behoud van voldoende betaalbare huurwoningen, een leefbare en veilige woonomgeving en inspraak van huurders bij renovatie, sloop en nieuwbouw.
               S.H.Z.L. Zuid Limburg
De stichting zet zich in voor de belangen van huurders en toekomstige huurders van de woningcorporatie Wonen Limburg. Wij vormen een overkoepelend orgaan voor de bewoners Commissie/Contactpersonen die werkzaam zijn op de complexen of woningen van Wonen Limburg.
Wilt U als huurders van Wonen Limburg meepraten en meedoen, meldt u aan bij ons en we houden u persoonlijk op de hoogte. Wij stellen uw mening op prijs.
Stichting Huurdersraad Wonen Limburg.
Alle vier de Huurders Organisaties zijn aangesloten bij de Stichting Huurdersraad Wonen Limburg. Van elke Huurders Organisatie zijn drie bestuursleden/leden, lid van de gevormde Huurdersraad. Een Huurdersraad waarin gesproken wordt over Duurzaamheid, Leefbaarheid en samen wonen.
Belangrijke zaken die horen bij een goed beleid. Met regelmaat wordt er vergaderd samen met het Bestuur van Wonen Limburg en de Raad van Commissarissen. Allemaal in het belang van de huurder, dusdanig dat er een goede verstandhouding heerst tussen huurder en verhuurder.
Secretariaat: Jên Steijvers
tel: 0652342374.
Email: info@huurdersraad-wl.nl
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu